Close
Kryzys Gospodarczy

Jak uniknąć kryzysu

Jak zadbać o swoje finanse w czasie kryzysu?

Skutki kryzysu gospodarczego są odczuwalne niemal przez każdego. Spadek konsumpcji, wysokie ceny, niskie płace sprawiają, że wiele osób poszukuje możliwości powiększenia swoich dochodów. Gra na giełdzie nie jest polecana, zwłaszcza dla osób niedoświadczonych. Znacznie bezpieczniejszym rozwiązaniem jest założenie lokaty. Zysk z lokaty nie należy do wysokich, ale za to do Continue Reading

Kryzys gospodarczy w Polsce

Polska jako jeden z nielicznych krajów na całym świecie uniknęła kryzysu finansowego sprzed kilku lat. Jednakże niekorzystne zmiany nie ominęły naszego kraju. Warto uświadomić sobie, że kryzys jest w różny sposób postrzegany przez społeczeństwo. Dla jednych będą to trudności z uzyskaniem kredytu konsumpcyjnego, dla innych wzrastający poziom bezrobocia.

Dotychczasowe kryzysy gospodarcze

Na przestrzeni ubiegłego wieku ludzkość zmagała się z kryzysem gospodarczym, zarówno w skali globalnej, jak i terytorialnej. Najczęściej destabilizacja występowała wraz z rozwojem danej gospodarki. Do najbardziej poważnych kryzysów zaliczały się te, które miały miejsce w XX wieku. Ich przyczyny były różne, jednak w większości przypadków przebiegały według podobnej sekwencji Continue Reading

Czym jest kryzys gospodarczy?

Pod pojęciem kryzysu kryje się wiele definicji. Praktycznie żaden kryzys gospodarczy nie przebiega w taki sam sposób. Z tego powodu różnorodność definicji wydaje się zrozumiała. Kryzys może być spowodowany załamaniami gospodarczymi, niewłaściwymi decyzjami rządu bądź działaniem spekulantów. Specyfiką kryzysu gospodarczego jest to, że władze muszą szybko podejmować decyzje, które zniwelują Continue Reading