Kryzys Gospodarczy

Jak uniknąć kryzysu

Czym jest kryzys gospodarczy?

www.podatki-taxfinance.pl PRAGMATIQ

Pod pojęciem kryzysu kryje się wiele definicji. Praktycznie żaden kryzys gospodarczy nie przebiega w taki sam sposób. Z tego powodu różnorodność definicji wydaje się zrozumiała. Kryzys może być spowodowany załamaniami gospodarczymi, niewłaściwymi decyzjami rządu bądź działaniem spekulantów. Specyfiką kryzysu gospodarczego jest to, że władze muszą szybko podejmować decyzje, które zniwelują jego skutki. Niemal wszyscy obawiają się tego zjawiska, ponieważ jego konsekwencje są bardzo odczuwalne.

Kryzys gospodarczy nie zawsze dotyczy całego świata. Niekiedy miewa ona zasięg terytorialny. Dotyczy to tych krajów, w których występuje poważna recesja. Jednakże, jeśli recesja dotyczy ważnego gospodarczo kraju, skutki kryzysu będą odczuwane również i w innych państwach. Ponadto kryzys może dotyczyć poszczególnych sektorów gospodarki. Przykładem może być kryzys w bankowości, finansach, walutach. Do jednych z najbardziej poważnych kryzysów zalicza się kryzys bankowości. Pojawia się on wówczas, gdy bank jest niewypłacalny. Ponadto wyróżnia się jeszcze kryzys spekulacyjny oraz kryzys jednostkowy. Pierwszy z tych wymienionych rodzajów kryzysu spowodowany jest spekulantami. Spekulacje dotyczą głównie cen oraz wskaźników giełdowych. Kryzys jednostkowy powstaje na skutek błędnych decyzji poszczególnych instytucji finansowych.

sluchawki.nokia6300.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *