Kryzys Gospodarczy

Jak uniknąć kryzysu

Jak skutecznie walczyć z bezrobociem?

W ciągu ostatnich lat jedną z najczęściej używanych fraz w serwisach informacyjnych jest kryzys gospodarczy. Czym on się objawia? Przede wszystkim spadkiem jakości życia licznych grup obywateli. Przyczyną tego jest między innymi stosunkowo wysoki poziom bezrobocia.

W wyniku spadku konsumpcji, ogranicza się wytwarzanie dóbr materialnych i niematerialnych, co z kolei prowadzi do mniejszego zapotrzebowania na pracę najemną. W konsekwencji bezrobocie wzrasta, powodując kolejny spadek konsumpcji. Jak wobec tego można zaradzić bezrobociu, które stanowi główny symptom kryzysu gospodarczego? Najistotniejszą kwestią jest przeprowadzenie deregulacji i uelastycznienie umowy o pracę.

Dlaczego wśród wielu pracodawców popularnością cieszą się umowy cywilnoprawne? Umowa zlecenie i umowa o dzieło stanowią jeden z przykładów na to, jak powinna wyglądać relacja pracownika z pracodawcą. W idealnym przykładzie pracodawca odpowiednio nagradza pracownika za wykonaną pracę. Im więcej pracy wykona dana osoba, tym większy posiada dochód. W odróżnieniu od umów cywilnoprawnych, na umowie o pracę, pracownik zarabia niezależnie od swojej efektywności. Jeśli pracownik przepracował w danej firmie wiele lat, pracodawca nie może zwolnić go bez wypłacenia mu należnej odprawy. Wyjątek stanowi uzasadnione zwolnienie dyscyplinarne – nie zawsze jednak jest to proste i wygodne rozwiązanie. Umowy o pracę charakteryzują się również najwyższym opodatkowaniem, w porównaniu do umów cywilnoprawnych.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *