Kryzys Gospodarczy

Jak uniknąć kryzysu

Kryzys gospodarczy w Polsce

Polska jako jeden z nielicznych krajów na całym świecie uniknęła kryzysu finansowego sprzed kilku lat. Jednakże niekorzystne zmiany nie ominęły naszego kraju. Warto uświadomić sobie, że kryzys jest w różny sposób postrzegany przez społeczeństwo. Dla jednych będą to trudności z uzyskaniem kredytu konsumpcyjnego, dla innych wzrastający poziom bezrobocia.

Zastój gospodarczy powiązany jest z niższą produkcją dóbr. Niepokojącym czynnikiem jest również utrata płynności finansowej. Wówczas obserwuje się załamanie sektora finansowego, co w pierwszej kolejności widoczne jest na giełdach czy w instytucjach finansowych. Bardzo szybko skutki tego kryzysu obejmują zakresem również i społeczeństwo. W wyniku wzrastającej inflacji, spadku zatrudnienia, niskich płac czy niskim PKB można zaobserwować początek kryzysu gospodarczego. Jest on odczuwalny zarówno dla przedsiębiorstw, jak i społeczeństwa. Na skutek zastoju ekonomicznego spada konsumpcja, co skutkuje zmniejszeniem zamówień dla firm. Niekiedy jedynym rozwiązaniem jest wówczas redukcja etatów.

Z tego powodu Polska nie jest całkowicie wolna od skutków kryzysu. Poczyniono jednak pewne działania, dzięki którym można zaobserwować nieznaczny wzrost PKB. Jednym z takich działań jest m .in. obniżenie depozytowych stóp procentowych.

urzadzenia.konsument.edu.pl

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *